VECKOSTÄDNING

…VARJE VECKA?

En lämplig rutin för regelbunden veckostädning är 2-4 gånger per månad. Omfattning och intervall avgörs beroende på hur omfattande det dagliga underhållet är. Vanligtvis innefattar dagliga sysslor diskning, avtorkning av ytor i kök samt borttagning av fläckar.

Veckostädningens uppgift är att upprätthålla rena utrymmen och förhindra att ytor gror igen av smuts, på så vis förblir lokalen hälsosam och trivsam att vistas i.

I veckovis städning ingår vanligtvis
• Dammsugning och våtmopning av golvytor
• Avtorkning av dörrar, karmar och fönsterbänkar
• Utvändig rengöring av spis, kyl, frys och köksluckor

Om mer ingående städning önskas går det att komplettera med
• Sopning/dammsugning av balkong
• Vädring och piskning av mattor

Vi förverkligar visioner och mål

GothiaFresh städservice erbjuder vi komplett utbud av lokalbaserade städtjänster för bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter. Vi har ett fler tal stamkunder som har tecknat ramavtal med oss.

Våra tjänster kännetecknas av

  • Hög kvalité
  • Ansvar för miljön
  • Omsorg om våra medarbetare och kunder

Veckostädning
RUT-avdrag – 50%
i avdrag på
ALLA VÅRA TJÄNSTER.